Tilrettelagte aktiviteter

Tiltak og tjenester for personer, som har behov for spesiell tilrettelegging.

Oppegård kommune har aktiviteter som er tilrettelagt og integrert i eksisterende lag og foreninger.

Du kan være med på en rekke aktiviteter som lesegruppe, matgruppe, teater, maling eller forskjellige treningstilbud. Du kan også møte opp på kafe og være med på turer. 

Her kan du se program for Høsten 2017

Tilrettelagt kulturtilbud

For mer informasjon kontakt Gro Anette Berggrund på mobil 90913129.