Tilrettelagte aktiviteter

Tiltak og tjenester for personer, som har behov for spesiell tilrettelegging.

Oppegård kommune har aktiviteter som er tilrettelagt og integrert i eksisterende lag og foreninger.

Du kan være med på en rekke aktiviteter som lesegruppe, matgruppe, teater, maling eller forskjellige treningstilbud. Du kan også møte opp på kafe og være med på turer. 

Aktiviteter våren 2017

Discofest torsdag 16. februar  

Tilrettelagt kulturtilbud

Mer informasjon får du på tlf. 66 81 90 90.