Visuelle kunstfag

Kulturskolen tilbyr visuelle kunstfag med lærer Christine Krohg Plur. Det å kunne fortelle med bilder utvikles over lang tid, og kulturskolens tilbud går over flere år.

Aldersdelt tilbud

  • Yngste gruppe: ca. 8-10 år
  • Mellomste gruppe: ca. 11-12 år
  • Ungdomsgruppe: ungdomskoleelever, ca. 13-18 år

Visuelle kunstfag – 2D og 3D

I visuelle kunstfag arbeider elevene med 2- og 3-dimensjonale uttrykk, det vil si, på flater med forskjellige tegne- og maleteknikker, dekor og stofftrykk, noe animasjon, collage og foto og med form og rom som skulptur, masker og marionetter.

Skaperglede

I visuelle kunstfag møter elevene forskjellige utfordringer og muligheter i møte med ulike materialer, redskaper og teknikker. Skaperglede er utgangspunktet, og de får anledning til å utvikle sin egen uttrykksevne og øke sin fagkunnskap om visuell kommunikasjon og idéutvikling. Dette skjer gjennom individuelt arbeid, i samspill med egen gruppe, i møte med profesjonell kunst og i et tverrfaglig arbeid med kulturskolens andre tilbud. Gruppene vil arbeide med ulike teknikker i prosjektperioder, der det gis gode utfordringer for elevene.

Utstillinger og kunstprosjekter

Elevenes arbeider vises med minst en utstilling i hvert semester. Arbeidene deres vil inngå i utforming av skolens miljø og være et bidrag ved kulturskolens ulike årlige arrangementer og forestillinger. Tverrfaglige prosjektperioder avsluttes med visning eller utstilling.

Lærer

Christine Krohg Plur. Hun har kunstfaglig bakgrunn og lang erfaring med arbeid med barn, ungdom og voksne i både 2- og 3-dimensjonale uttrykk, og arbeider selv med maleri, grafikk, animasjon, film og multimedia.

Søknad

Lenke til søknadsskjema

For mer informasjon, kontakt kulturskolen