Trompet og kornett

Vi tilbyr undervisning i trompet og kornett fra begynnernivå. Undervisningen tilrettelegges i forhold til den enkeltes behov.

Elevene lærer grunnleggende blåse- og spilleteknikk, gehør og rytme. De lærer å lese noter og håndtere instrumentet. Vi underviser også elever som spiller i korps og voksne som ønsker å gjenoppfriske "gamle kunster”.

Samspill

Kulturskolen tilbyr samspill, både mellom elever på samme instrument, og på tvers av instrumenttilbudet. Konserter, prosjekter og ekskursjon til Musikkhøgskolen i Oslo inngår.

Lærer

  • Dag Ramsvik
  • Vegard Kvamme Holum

Søknad

Lenke til søknadsskjema

For mer informasjon, kontakt kulturskolen