Skapende skriving

Kulturskolen tilbyr undervisning i skapende skriving hver torsdag.

Skriveglede

Faget rommer ulike typer tekster, og passer for ungdom fra ca. 12 år. Deltakerne får mulighet til å utforske skriveprosessen gjennom et mangfold av oppgaver og aktiviteter. Gjennom språklek og andre øvelser vil elevene finne fram til hva som inspirerer og pirrer skrivelysten. De får kunnskap om ulike sjangre og mulighet til å prøver seg på egne tekster. Elevene vil utvikle en egen uttrykksevne og bli kjent med seg selv som leser og kritiker – både av egne og andres tekster.

Ulike sjangre

I løpet av en to-årsperiode vil vi være innom følgende sjangere:

  • Lyrikk (dikt og sanger)
  • Skjønnlitterær prosa (novelle, fortelling, romanformen)
  • Dramatiske tekster (monologer, dialoger, scenetekster, hørespill og film)
  • Sakprosa (tale, intervju, reportasjer)

Undervisningen

Hvor mye vi jobber i hver sjanger, avhenger av elevenes intersse. Vi jobber også med tekst på tvers.

Samarbeidsprosjekter

Det er et mål at skrivegruppa skal samarbeide med andre elever og lærere ved kulturskolen. Dette kan resultere i sanger, scenetekster, bildebøker eller tekster til bilder og musikk.

Litteraturformidling

Elevenes produksjon vil bli offentliggjort ved opplesing eller framvisning av tekst, oppslag eller antologier. Skrivegruppa deltar også ved kulturskolens årlige arrangementer og forestillinger. Elevene vil også møte tekst formidlet av forfattere, eller ved teaterbesøk.

Lærer

Siw Cathrine Christiansen

Søknad

Lenke til søknadsskjema

For mer informasjon, kontakt kulturskolen