Sangundervisning fra ni år

Det viktigste er sangglede, musikkglede og mestringsfølelse. Du lærer å utvikle kroppens eget musikkinstrument. Kulturskolen tilbyr undervisning i både kor og vokal.

Vi tilbyr korundervisning ved barneskolene i SFO-tiden. Tilbudet er for barn i 1.- 7. trinn Timene varer i 45 minutter og ledes av en sangpedagog. På konsertopptredener kan vi få med pianist.

Vokalundervisning i Kolben

For dem som vil lære mer om sang og stemmebruk, har vi vokalundervisning i grupper fra og med 4. trinn. I begynnelsen kan gruppene være inntil seks personer. Eldre og mer viderekomne undervises i mindre grupper, par eller individuelt. Lærer setter sammen gruppene etter alder og ferdigheter. I perioder organiseres vokalundervisningen som prosjekter.

Vi synger i ensemble, kor, med band eller i samspill med andre instrumenter. Elevene får delta på konserter og andre arrangement. Vi tilrettelegger repertoaret etter elevenes utvikling og interesse, men også med vekt på variasjon i stil og sjanger.

Motivasjon og sangglede er målet!

Lærere

  • Maria Haug
  • Marthe Susann Åndahl

Søknad

Lenke til søknadsskjema

For mer informasjon, kontakt kulturskolen