Saxofon

Det undervises på sopran-, alt-, tenor- og barytonsaxofon.

Saxofonen er et spennende instrument med en helt unik klang. Det er et allsidig instrument som brukes i mange ulike sammenhenger, både innenfor den klassiske musikken og innenfor jazz/rytmisk musikk.

Musikalsk prosess

Eleven starter som regel å spille på en altsaxofon.Vi lytter og finner den klangen vi liker, og lærer forskjellige toner. Mye av spillingen i starten er uten noter. Etterhvert spiller vi både etter gehør og noter, vi lærer også noen av stykkene utenat. Undervisningen foregår som enkeltundervisning og i mindre eller større grupper, etter lærerens faglige vurdering. Vi varierer stil og genre på musikken vi spiller. Eleven blir kjent med ulike stilarter både innenfor klassisk og jazz/rytmisk musikk. Å spille for andre på ulike konserter, både som solist og i grupper, er en naturlig del av undervisningen.

Samspill

I perioder gjennom skoleåret legger vi ekstra vekt på samspill. Vi spiller både sammen med andre saxofonelever, og på tvers av instrumenter.

Kulturskolen har både sopran-, alt-, tenor- og barytonsaxofon. Å lære seg å mestre ulike typer saxofoner er en del av tilbudet ved kulturskolen for elever som har spilt i noen år. Ved å sette alle de fire saxofonene sammen i en gruppe får man en saxofonkvartett, dette er en populær samspillgruppe.

Lærer

Heidi Cecilie Rønneberg-Giertsen

Søknad

Lenke til søknadsskjema

For mer informasjon, kontakt kulturskolen