Saksofon

Det undervises på sopran-, alt-, tenor- og barytonsaksofon.

Elevene lærer å håndtere instrumentet godt, med fin klang og tekniske ferdigheter. Notelære er gehørspill er en sentral del av undervisningen. Det musikalske uttrykket står i sentrum. Eleven skal oppleve spilleglede ved å spille stoff han/hun mestrer og liker. Vi underviser derfor innenfor klassisk tradisjon, jazz og improvisasjon.

Konserter

Viderekommende elever spiller repertoar, som er originalskrevet for saksofon. Vi oppfordrer elevene til å spille på konserter, både som solister og i grupper. Dette er viktig for utvikling og motivasjon til å øve.

Lærer

Heidi Cecilie Giertsen

Søknad

Lenke til søknadsskjema

For mer informasjon, kontakt kulturskolen