Musikkstart

Musikkstart er en naturlig fortsettelse etter Rytmehuset, men det er også fullt mulig å delta uten tidligere kurs ved kulturskolen.

Musikkstart gir en grunnleggende innføring i rytmenes og musikkens verden, med følge av piano, sang og bevegelse. Vi styrker oppmerksomhet, lytting og konsentrasjon og legger opp til aktiviteter som bevisstgjør musikkens elementer – rytme, melodi, harmoni, dynamikk, form og klang.

Trygghet, glede og mestring er vektlagt. Den generelle delen av undervisningsopplegget inneholder sang, rim og regler, spill på rytmeinstrumenter og stavspill, bevegelsesaktiviteter og dans.

Her vil elevene lære de vanligste noteverdiene som åttedels-,firedels- og halvnote. De lærer å spille etter enkle notebilder.

Får prøve seg

Elevene får prøve seg på forskjellige instrumenter/tilbud i 3-4 ukers intervaller, som for eksempel blokkfløyte, trekkspill, cello, messinginstrumenter og sang. De lærer å skape toner med bue og streng og via ulike blåseteknikker. På denne måten får barna anledning til å bli kjent med noen av de instrumentene som kulturskolen tilbyr undervisning i, og de får et realistisk forhold til hvilke utfordringer man møter når man skal spille.

Organisering av undervisningen

Undervisningen er 45 minutter per uke. Det skiftes mellom perioder med vanlig musikkundervisning og instrumentalundervisning. Hver periode er på 3-4 uker.

Hovedlærer er med i alle timer og har ansvaret for den generelle musikkundervisningen. Instrumentallærer er ansvarlig for instrumentalundervisningen i de ukene det pågår. Da har hovedlærer en støttefunksjon.

Det legges opp til en fellestime med alle musikkstartgruppene hvert semester. Det blir på kveldstid i Kolben og som regel i Kulturskolens konsertuker. Da er undervisningsopplegget knyttet til Kulturskolens aktiviteter.

Det kan skje at undervisningen i en av instrumentalperiodene vil være i Kolben på ettermiddagstid.

Etter å ha deltatt i musikkstartgruppen, har elevene et godt utgangspunkt for å velge seg videre til forskjellige instrumenter eller andre tilbud.

Lærer

Elise Dørsjøe

Søknad

Lenke til søknadsskjema

For mer informasjon, kontakt kulturskolen