Blokkfløyte

Blokkfløyte er et fint instrument med utrolig mange muligheter.

Blokkfløytefamilien er stor og mangfoldig. Den minste i familien er 11 cm., mens verdens største er ca. 3 meter. Altblokkfløyta ble mest brukt i blokkfløytas glansperiode på 1600- og 1700-tallet og var et meget populært instrument med høy status. Mange store komponister lagde musikk for blokkfløyte, og både store og små instrumenter ble brukt i ulike sammensetninger, både til solomusikk, blokkfløyteensemble, kammermusikk, opera og i orkester.

På 1800-tallet utviklet man nye instrumenter som kunne brukes i større orkestre, og da ble blokkfløyta nesten glemt, men på 1950-tallet kom det en ny interesse for de riktig gamle instrumentene, og blokkfløyta fikk en renessanse.

Undervisningen

Blokkfløyta har vært mye brukt i skolesammenheng fordi den ikke koster så mye og er lett å spille enkle toner på, men det krever tekniske ferdigheter for å få det til å bli vakkert å høre på.

Vi begynner med å spille sopranblokkfløyte. Senere fortsetter vi med altblokkfløyte, tenorblokkfløyte og bassblokkfløyte. Kulturskolen har til og med flere bassinstrumenter, deriblant en sub-bassblokkfløyte som er ett av de dypeste instrumentene i blokkfløytefamilien. Elevene starter med samspill så snart det er mulig, også med andre instrumenter.

Teknikk og musikk

Det er viktig å lære blåseteknikk, og det er mange toner å lære. Noter er greit å kunne, så det kommer når behovet melder seg. Det viktigste av alt er å kjenne den gode følelsen når det kommer vakker musikk ut av instrumentet.

Teknikk betyr at man får maksimalt ut av instrumentet med minimalt med anstrengelser. Musikk blir det av kjærlighet til musikken og instrumentet.

Lærer

Bodil Diesen

Søknad

Lenke til søknadsskjema

For mer informasjon, kontakt kulturskolen