Musikklek for de aller minste

Grunnlaget for vår indre kreativitet og fantasi legges tidlig i barndommen. Hvorfor ikke da starte barnets ”musikalske” oppdragelse tidlig? Jo tidligere, jo bedre grunnlag!

Passer for barn fra 0 til 4 år. Gruppene deles inn etter barnas alder. Profesjonell musikkpedagog. Ingen forkunnskaper nødvendig.

Babygrupper

(fra ca. 3–12 månder)
Musikklek i en trygg og vennlig atmosfære med faste sanger, ringdanser og regler gir en god assosiasjon.  Musikalsk hukommelse utvikles.  Babyen lærer å lytte til musikkstykker og får dermed øvelse i konsentrasjon. I en musikksamling får barnet en helhetlig sanselig stimulering.
Mor eller far deltar aktivt i timen. Det legges opp til en musikalsk dialog mellom barnet og voksen.
Tirsdager kl. 11.00–11.45

1–2 år

Barnets sanseopplevelser blir mer konkrete og den verbale utviklingen begynner for alvor. Musikken spiller en vesentlig rolle for kommunikasjonsevnen. Sang, rim og regler motiverer til å bruke lyder som kreves til å produsere ordlyder og legger grunnlaget for artikulasjon.
Barnet opplever mestring ved å produsere lyd selv. Innen barnet er 2 år, er det i stand til å følge grunnrytmen og musikalske nyanser, som tempoforandringer og dynamikk (svakt / sterkt).
Dans og bevegelse er en viktig del av timen.  
Torsdager på ettermiddagen.                                                       

3–4 år

Barnet har en levende fantasi i denne alderen og vi bruker mye dramatisering, og musikken brukes til å forsterke forskjellige stemninger. Barnet lærer sang og leker, og får improvisere. Barnets musikalske hukommelse og evnen til indre lytting utvikler seg. Lytting skaper tanker, fantasier og følelser.
Fysisk aktivitet kombineres med musikk, og gir barnet erfaring med bl.a. reaksjon og koordinasjon, kontakt og kommunikasjon, fin- og grovmotorikk. Barnet får øvelse både i å være en del av en gruppe og å stå i fokus alene. Musikken fanger oppmerksomheten, og barnet får øvet seg på sosiale ferdigheter, f.eks. å vente på tur, følge regler, ta hensyn til andre med mer.
Torsdager på ettermiddagen.  

Lærer

  • Marja Liisa Sandbakken
  • Elise Dørsjøe

Søknad

Lenke til søknadsskjema

For mer informasjon, kontakt kulturskolen