Klarinett

Vi legger vekt på gode musikkopplevelser.

Lekende aktivitet stimulerer kreativitet og fantasi. Den gode melodien gir inspirasjon og motivasjon. Vi synger og lærer noen av sangene utenat. Vi spiller etter gehør og noter, sammen med andre og for hverandre.

Musikalsk prosess

Elevene utvikler en naturlig måte å musisere på ved å bruke forskjellige spillestiler til ulike melodier. De deltar i en musikalsk prosess, samtidig som de lærer å mestre et nytt instrument.

Samspill

Vi aktiviserer det sosiale aspektet ved gruppeundervisning. Når to eller flere elever lærer å spille klarinett sammen, løser de musiske og instrumentaltekniske utfordringer på ulike måter. Dette gir større mangfold og bredere differensiering. Etter hvert som eleven utvikler seg, er det naturlig å spille sammen med elever som spiller på andre instrumenter. Elevene deltar også i konserter på skolen og i nærmiljøet.

Lærere

  • Øyvin Yri
  • Malin Larsen
  • Maja Bjørhei

Søknad

Lenke til søknadsskjema

For mer informasjon, kontakt kulturskolen