Grovmessing

Instrumentalundervisning i trombone og tuba.

Her lærer du å mestre instrumentet ditt, bli en aktiv lytter og en trygg utøver. Du lærer et repertoar med både solostykker og ensemblestoff.

Undervisningen

Undervisningen foregår stort sett med to elever, og varer i 30 minutter. Vi gir også undervisning individuelt og i større grupper. Inspirasjon og støtte fra medelever gir et trygt sosialt fellesskap, økt motivasjon og bedre ferdigheter. Eleven utvikler egen mestringsglede gjennom et godt og fleksibelt læringsmiljø.

Vi legger vekt på følgende:

  • Store og mindre konserter
  • Samspills- og grovmessingprosjekter
  • Teori og hørelære
  • Tromboneseminar og tuba/baryton seminar i samarbeid med kulturskolene i Follo

Lærer

  • Marianne Larsen – trombone/Baryton
  • Kjetil Myklebust – Tuba/ Baryton

Søknad

Lenke til søknadsskjema

For mer informasjon, kontakt kulturskolen