Ledsagerbevis

Ordningen er for funksjonshemmede med behov for følge til f.eks. kino, idrettsarrangement, teater, konsert, svømmehall, eller for å reise kollektivt.

Du må søke om ledsagerbevis i kommunen du bor i. Nedre grense for å søke er normalt 8 år.

Hvor gjelder kortet?

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet, der arrangører, transportselskap eller institusjoner har akseptert ordningen. 

Hovedregelen

Ledsagerbeviset gir ledsageren fri adgang til steder og arrangementer, som aksepterer ordningen. Den funksjonshemmede, som eier beviset/kortet, betaler normalt vanlig pris. 

Varierende rabatter

Arrangøren eller transportselskapet bestemmer pris på billetten. Noen vil kreve full pris av den som eier beviset hvis ledsager går gratis. Andre vil i tillegg gi rabatt til eier av beviset, hvis vedkommende er trygdet. NSB/tog aksepterer ledsagerbevis for hele landet. De gir 50 % rabatt på full pris til både kortholder og ledsager. Dette gjelder også en del buss- og båtselskaper.

Søknad

Har du spørsmål om ledsagerbevis, kontakt Gro Anette Berggrund 909 13 129.

Søknadsskjema for ledsagerbevis

Aktuell informasjon

Om ledsagerbevis på helsenorge.no