Ebola

På Folkehelseinstituttets nettsider er det opprettet en temaside om ebola. Der legges det jevnlig ut nyheter om situasjonen. Folkehelseinstituttet formidler også reiseråd til områder med ebola-utbrudd.

   Folkehelseinstituttets nettsider om ebola

Folkehelseinstituttet har en nettside med spørsmål og svar om ebola (f.eks. Kan ebola spres ved flyreiser?, Hvordan skader ebolaviruset kroppen? osv.)

  Folkehelseinstituttet – Spørsmål og svar

Ring først!

Hvis du har vært i et land med ebolautbrudd og mistenker at du er blitt smittet er det viktig at du i slike tilfeller først tar telefonisk kontakt med lege eller legevakt, og informerer om hvor du har vært.

Helsedirektoratet anbefaler en nettside fra Senter for krisepsykologi:

   Hva kan vi si til barn om ebolaepidemien?

Er du bekymret kan du ringe Helsedirektoratet på tlf. 800 43 573 for informasjon om ebola.

Har du spørsmål om smittevern kan du også kontakte helsetjenesten i Oppegård på tlf. 66 81 90 90.