Smittevern

Helsetjenesten kan gi råd og veiledning om smittsomme sykdommer. Timeavtale for tuberkulosekontroll.

Har du spørsmål om tuberkulosekontroll, kontakt oss på tlf. 66 81 90 12/ 66 81 92 66.

Helsetjenesten holder til i Kolbotnveien 23, 3. etg.

Spørsmål?
For henvendelser om smittsomme sykdommer og vaksinasjonsprogram for barn/unge, kontakt skolehelsetjenesten eller eventuelt fastlegen.

Aktuell informasjon
Smittevernloven   
Smittevernansvarlig lege