Rus- og psykisk helseteam

Kriterier for å få saker vurdert i Rus- og psykisk helseteam er: ”… at psykisk helseproblem og rusbruk har en negativ virkning på personens psykososiale fungering; skolegang, arbeid og mellommenneskelige relasjoner”.

Mandat

  • Fagteamet skal drøfte og kartlegge aktuelle saker og bidra til oppstart av ulike hjelpetiltak. Dette gjøres i forhold til henvisninger og søknader
  • Fagteamet skal fungere som rådgivende organ i allerede oppstartede tiltak, og evt. bidra til at aktuell sak får riktig behandlingsnivå
  • Fagteamet skal bidra til å utvikle gode samarbeidsformer og være bindeledd mellom kommunen og spesialisthelsetjeneste, samt aktuelle tjenester i kommunen

Medlemmer i teamet

  • Gerd Ingunn Røe, psykiatrisk sykepleier, Psykisk helsetjeneste, Oppegård kommune
  • Ellen Sundby, psykiatrisk sykepleier, Psykisk helsetjeneste, Oppegård kommune
     
  • Else-Karine Otter, ruskonsulent, NAV Oppegård
  • Mona Larsen Norli , ruskonsulent, NAV Oppegård
  • Anne Kristin Rutledal, miljøterapeut, NAV Oppegård

For å nå kontaktpersoner i kommunen
ring sentralbordet, tlf. 66 81 90 90, send e-post: postmottak@oppegard.kommune.no eller vanlig post til Pb. 510, 1411 Kolbotn

For å nå kontaktpersoner i NAV Oppegård
ring sentralbordet, tlf. 55 55 33 33, send e-post: nav.oppegard@nav.no eller vanlig post til Pb. 206 1411 Kolbotn