Arbeid og psykisk helse

På Tårnåsen aktivitetssenter driver Psykisk helsetjenste kaféen TårnRasten, som er et lavterskel, arbeidsrettet brukertiltak. TårnRasten samarbeider med Helsetjenesten og NAV Oppegård.

Andre arbeidsoppgaver i TårnRasten er catering, logistikk, kontorarbeid og service til grupper som har møter og seminarer ved senteret.

TårnRasten tilbyr en mulighet til å komme ut i arbeidslivet. Arbeidsoppgavene er tilpasset egne ønsker og behov. Arbeidsmiljøet er rusfritt og en treningsarena for det sosiale. Vi jobber sammen i fellesskap. Hver medarbeider får en arbeidskontrakt og en sluttattest. Deltakerne får individuell oppfølging og hjelp til å søke annen jobb eller utdanning.

Komme videre
Hensikten med TårnRasten er å drive og utvikle arbeidstiltak som gir deltakerne inspirasjon og pågangsmot for å kunne nyttiggjøre seg sin arbeidsevne. Målet kan være å ta skrittet ut i ordinært arbeidsliv eller finne andre yrkesrettede tiltak gjennom NAV.

Tiltaket er en del av Nasjonal Strategiplan for arbeid og psykisk helse. Planen er utarbeidet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet. LAB-tiltaket er organisert under Psykisk helsetjeneste i Oppegård kommune.

Samarbeid
TårnRasten samarbeider med IPS (Individual Placement and Support/ Individell jobbstøtte), et pilotprosjektet i Follo (se link til venstre).

Hvem er TårnRasten for?

  • Personer med nedsatt arbeidsfunksjon grunnet psykiske vansker.
  • Kvinner og menn som ønsker å utvikle sin arbeidskompetanse.
  • Personer med evne og lyst til å være i et arbeidsfellesskap.
  • Mottakere som har økonomiske ytelser fra NAV.
  • Personer under 35 år prioriteres.
  • Personer i Kvalifiseringsprogrammet til NAV kan bli prioritert.

Åpningstider for kaféen
TårnRasten kafé er åpen tirsdag og torsdag kl. 11.30 – 14.00.

Arbeidstiden i TårnRasten er mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 09.00 -15.00. Arbeidstiden tilpasses hver deltaker.

Tårnåsen aktivitetssenter
Valhallaveien 62 A  
1413 Tårnåsen
Telefon: 66 89 11 85
taarnrasten_logo.jpg

Mer informasjon
Kontakt oss gjerne for mer informasjon og eventuelt ønske om deltakelse i prosjektet.

Arbeidsleder:
Bodil Runhovde
Telefon: 934 79 792
E-post: Bodil Runhovde 

Leder/ tjenestekoordinator:
Ingebjørg Grøtvedt
Telefon: 982 98 738
E-post: Ingebjørg Grøtvedt