Tobakk

Tobakkskadeloven skal forebygge at barn og unge begynner å bruke tobakk, at de som bruker tobakksprodukter slutter og skal beskytte befolkningen mot eksponering av tobakksrøyk.

Helseskader kan oppstå både ved aktiv og passiv røyking, og øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, kreft og kols.

Virkeområde
Bestemmelsene om tobakk inkluderer alle varer som helt eller delvis består av tobakk. Vi skiller mellom tobakksforbud (forbud mot både røyk og snus) og røykeforbud (forbud mot røyk).

Hovedpunkter:

  • Det er røykeforbud i lokaler (inkluderer møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler) og transportmidler hvor allmennheten har adgang
  • Alle inngangspartier til helseinstitusjoner og kommunale virksomheter skal være røykfrie
  • Det er tobakksforbud i alle barnehager og skoler – både i lokalet og uteområdet (gjelder for alle - ansatte og besøkende)
  • Det er tobakksforbud for alle elever i skoletiden

I tillegg har Jernbaneverket innført forbud mot å røyke på samtlige stasjoner og plattformer her i landet.

Merk
Loven gjelder også uteservering når overbygning eller lignende hindrer utlufting tilsvarende utendørsområder (§ 25).

Tobakkskadeloven gjelder ikke for elektroniske sigaretter (e-sigaretter) i lokaler hvor allmennheten har adgang, fordi produktet ikke avgir røyk. Det er opp til eier eller driver å nekte bruken av e-sigaretter i sine lokaler.

Røyking kan tillates i beboelsesrom i institusjoner som erstatter beboerens hjem eller særskilt angitte oppholdsrom på institusjoner som erstatter beboernes hjem.

Virksomhetsleders/eiers ansvar
Eier, driver eller den som disponerer eller er ansvarlig for lokalene, områdene eller transportmidlene, plikter å sørge for at bestemmelsene i tobakksskadeloven overholdes.

Bestemmelser:

  • Serveringssteder, skoler og barnehager skal føre internkontroll og etablere et internkontrollsystem for å sikre oppfølging av tobakksskadeloven. Internkontrollen skal kunne dokumenteres for tilsynsmyndighetene.
  • Inngangspartier, barnehager og skoler skal ha skilt som informerer om røykeforbudet/tobakksforbudet og alle askebegre skal fjernes
  • Barnehager og skoler skal i tillegg til skilting informere om tobakksforbudet

Personer som på tross av advarsel ikke overholder forbudet, kan bortvises fra lokalet, området eller transportmidlet.

Kommunens ansvar
Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i §§ 25, 26 første ledd og 27 første og annet ledd overholdes, jf. § 29. Dreier det seg om arbeidslokaler, føres tilsynet av Arbeidstilsynet.

Regelverk
Tobakkskadeloven 
Lov om endringer i tobakksskadeloven 

Publikasjoner
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har temasider om tobakk og røyking.
Helsedirektoratet 
Folkehelseionstituttet Tema: Røyking og snus

Mer om skole og barnehage
Tobakksforbud på skoler og i skoletiden gjelder i grunnskoler og videregående skole. Elevene skal være tobakksfrie under hele skoletiden.

Forbudet mot tobakksbruk i skoletiden gjelder ikke ansatte, men ansatte har forbud mot bruk av tobakk i skolens lokaler og uteområder.

Arbeidsgiver, både i barnehage og skole, kan pålegge sine ansatte å avstå fra all form for tobakksbruk i arbeidstiden.

Tobakksforbud for barnehager gjelder både kommunale og private barnehager samt familiebarnehager i private hjem (§ 26).

Passiv røyking og helse
Ved passiv røyking finner man de samme helseskader som ved aktiv røyking. Røyking bør ikke forekomme innendørs: sidestrømsrøyken inneholder 70 % av nikotinen og 90 % av benzen, sammenliknet med hovedstrømsrøyken som røykeren får inn i munnen.

Ved kortvarig påvirkning vil mange mennesker oppleve irritasjon i øyne, hoste, sår eller tørr hals, tetthetsfølelse i brystet og tungpustethet. Passiv røyking kan utløse og forverre astma, utløse hjertekrampe, og forårsake lungekreft og hjerteinfarkt. Følsomme grupper er barn, gravide, allergikere og personer med hjerte- og karsykdom.

E-sigaretter er et relativt nytt produkt på markedet, og forskere strides om skadevirkningene fra produktet. E-sigaretter har et lavere innhold av giftstoffer, nikotin og partikler enn vanlig tobakk.

E-sigaretter kan være skadelig spesielt for barn, unge og gravide. Les mer om e-sigaretter på www.helsenorge.no