Solarier

Solarier omfattes av Forskrift om strålevern.

 • Solariene skal tilfredsstille strålingskravene for UV type 3 og være godkjent av Strålevernet
 • Solariene må ha tillatte rør og lamper
 • Hvert solarium skal være merket med advarselstekst og UV type 3 merke
 • For hvert solarium skal det være bruksanvisning og anbefalinger om solingstider og intervaller. Kunden skal opplyses om disse
 • Solingstiden må kunne stilles ift. anbefalte solingstider for solariet (tidsur/myntboks el.)
 • Plakat med advarseltekst, verneregler og fraråding om bruk for personer under 18 år skal henge lett synlig
 • Personalet må få tilstrekkelig opplæring og det skal være skrevne prosedyrer og arbeidsinstrukser

Melding og godkjenning
Forskriften innebærer at alle solarievirksomheter, solstudioeiere, forhandlere og leverandører skal melde sin virksomhet til Statens strålevern. Melde- og godkjenningsskjema for solarier finner du på nettsidene til Statens strålevern. Kommunene har delegert myndighet til å føre tilsyn med solarier. Dette gir myndighet til å treffe de nødvendige enkeltvedtak.

Råd ved bruk av solarium
Bruker du solarium for å bli brun eller beholde brunfargen, er det viktig at solariet er godkjent av Statens strålevern. Pass på at du ikke overskrider de anbefalte solingstidene og at den årlige UV-dosen fra solarier blir så lav som mulig. Ta også hensyn til følgende råd:

 • Bruk alltid beskyttelsesbriller. Solarier gir ofte mindre synlig lys enn naturlig sol og behøver ikke være ubehagelig å se på
 • Fjern kosmetikk i forkant og ikke bruk solkrem
 • Unngå eksponering ved bruk av medisiner, som øker følsomheten for ultrafiolett stråling. Er du i tvil, oppsøk lege eller annen medisinsk personell
 • La det gå minst 48 timer mellom de to første gangene du tar solarium
 • Ikke sol deg ute og i solarium samme dag
 • Følg anbefalt solingstid, eksponeringsintervall og bruksavstand
 • Oppsøk lege eller annen medisinsk personell hvis du får vedvarende hevelser, klumper eller sår

Hvem bør ikke ta solarium?
Det er internasjonal enighet om at du ikke bør bruke solarium hvis du:

 • er under 18 år
 • ikke blir brun, eller ikke blir brun uten å bli brent når du soler seg ute
 • er solbrent
 • har, eller tidligere har hatt hudkreft
 • har familie som har, eller har hatt hudkreft
 • har mye fregner
 • har mange eller unormale føflekker eller pigmentflekker  (>5 mm, irregulære, flerfargede)
 • har naturlig rødt hår
 • har hatt hyppige, alvorlige solforbrenninger som barn
 • bruker fotosensibiliserende medisiner

Kontaktperson: Rådgiver i miljørettet helsevern
Pb. 510, 1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90
e-post: Miljorettet helsevern

Aktuell informasjon
Forskrift om strålevern
Statens strålevern