Opplysninger om helsemessig risiko

Eier av badeanlegg plikter å legge frem opplysninger som er nødvendige for at miljørettet helsevern skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter forskriften

Eier skal gi opplysninger om uforutsette forhold ved virksomheten og anlegget som kan medføre helsemessig risiko, jf. § 5.