Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern er forebyggende helsearbeid med fokus på alle forhold ved miljøet som fremmer helse eller gir sykdom.

Det vil si både biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale faktorer. Rammene for tjenesten ligger i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Forhold med betydning for helse
Kommunen kan regulere forhold ved virksomheter og eiendommer hvis forholdene har betydning for helsen. Aktuelle oppgaver er behandling av klager på støy, dårlig inneklima, avrenning, forurensning eller   ulykkesforebygging og smittevern.

Tilsynsmyndighet
Kommunen er også ansvarlig tilsynsmyndighet for virksomheter som omfattes av lover og forskrifter. Ansatte i kommunen fører bl.a. tilsyn med barnehager, skoler, badeanlegg og kjøletårn.

Fagområder

 • Barn og elevers arbeidsmiljø
 • Badevannskvalitet
 • Drikkevannskvalitet
 • Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet
 • Inneklima
 • Legionella
 • Røykeloven
 • Skadedyr
 • Solarier
 • Stråling (radon, elektromagnetisk stråling mv.)
 • Støy

Kontaktperson: Rådgiver i miljørettet helsevern
Pb. 510, 1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90
e-post: Miljorettet helsevern

Aktuell informasjon
Forskrift om miljørettet helsevern
Folkehelseloven
Plan for miljørettet helsevern 

Handlingsplan mot støy