Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.

Hva er miljørettet helsevern?

Det fysiske miljøet som omgir oss er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet. Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Det kan være fysiske, kjemiske, biologiske eller sosiale miljøfaktorer.

Miljørettet helsevern har ansvar for

 • behandling av klagesaker
 • råd og veiledning
 • tilsyn med virksomheter og eiendommer
 • å behandle søknader knyttet til meldings- og om godkjenningspliktige virksomheter
 • oversikt over positive og negative miljøfaktorer som kan ha innvirkning på helsen
 • uttalelser i plansaker

Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er lagt til kommunen med hjemmel i folkehelseloven kap. 3. Miljørettet helsevern er organisert i seksjon for samfunnsutvikling.

Saksbehandling

Saksbehandling i saker om miljørettet helsevern skal følge forvaltningsloven. Klager på vedtak sendes til Miljørettet helsevern i kommunen. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir den videresendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Vi minner om at alle saksdokumenter til og fra kommunen i utgangspunktet er offentlige. Det betyr at andre kan få innsyn i din klage og kommunens svar.

Miljøfaktorer omfatter i hovedsak

 • miljø og helse i barnehager og skoler
 • luftforurensning
 • støy
 • inneklima
 • legionella
 • skadedyr
 • virkninger av dyrehold
 • smittevern
 • badevann
 • drikkevannskvalitet
 • radon
 • tobakk

Kontakt miljørettet helsevern

Kontaktperson: Rådgiver i miljørettet helsevern
Pb. 510, 1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90
e-post: Miljørettet helsevern

Aktuell informasjon

Veileder i miljørettet helsevern   
Forskrift om miljørettet helsevern
Folkehelseloven