Sykehus

Oppegård tilhører Akershus universitetssykehus.

Ved sykdom skal du kontakte fastlegen eller legevakten,
tlf. 66 80 70 00.


Fastlegen svarer på spørsmål og gir råd om sykehusvalg.


Ring 113 hvis du trenger øyeblikkelig hjelp.

Mer informasjon

Du kan også ringe gratis på grønt nummer 800 41 004, eller se sykehusvalg.net.
Se også Akershus universitetssykehus.