Sykehus

Oppegård tilhører Akershus universitetssykehus.

Ved sykdom skal du kontakte fastlegen eller legevakten,

tlf. 66 80 70 00.

Fastlegen svarer på spørsmål og gir råd om sykehusvalg.

Ring 113 hvis du trenger øyeblikkelig hjelp.

Fritt behandlingsvalg

Når du henvises til undersøkelse eller behandling på sykehus, har du rett til å velge behandlingssted.

Les mer om å velge behandlingssted på helsenorge.no