Hjelpemidler syn og hørsel

Syns- og hørselshjelpemidler kan du bare låne fra Hjelpemiddelsentralen, etter søknad om varig utlån.

Kommunens ergoterapeuter kan hjelpe deg med å vurdere hva du bør søke om og med å skrive søknad  til Hjelpemiddelsentralen. Du må regne med noe ventetid. Lokalt hjelpemiddellager har ikke syns- og hørselshjelpemidler.

Syn
Første gang du søker om synshjelpemidler, må du legge ved øyelegeerklæring. Denne må ikke være eldre enn to år.

Kontaktperson
Solvor B. Boasson, tlf. 66 81 98 61/ 92 26 94 55,
eller e-post: Solvor Berlin Boasson

Hørsel
Første gang du søker om hørselshjelpemidler må du legge ved øre - nese - halserklæring med audiogram. Denne må ikke være eldre enn to år.