Psykomotorisk fysioterapi

Denne formen for trening har som mål å gi deg ulike verktøy, slik at du selv kan regulere spenningsnivå i kroppen. Har du stressrelaterte plager kan dette være til stor hjelp i hverdagen.

Treningen består av enkle strekk- og pusteøvelser. De fleste opplever å gå fra treningen med smertereduksjon og større ro i kroppen. Treningen foregår i gruppe. Vi tar opp aktuelle temaer underveis.

Du trenger henvisning fra lege eller manuell fysioterapeut for å delta på treningen.

Treningstider
Tårnåsen aktivitetssenter

Mandager kl. 16.00-17.15
v/ spesialist i psykomotorisk fysioterapi Nina Børnes

Tirsdager kl. 15.15-16.45 og 16.45-18.15
v/ psykomotoriker/fysioterapeut Camilla Sundsbak

Ha på klær du kan bevege deg i.

For spørsmål og påmelding kan du ringe,
sende sms eller e-post til

Camilla Sundsbak tlf. 932 28 314  e-post: Camilla Sundsbak 
Anne Julie Hagfors tlf. 995 30 468 e-post: Anne Julie Hagfors 
Nina Børnes: tlf. 402 83 374 e-post: Nina Børnes