Helsetjeneste for flyktninger

Kommunen har et helseteam for flyktninger, som er et tverrfaglig sammensatt team.

Det tilbys tjenester som hjemmebesøk, individuelle samtaler, foreldreveiledningsgruppe, hjelp til å kontakte lege/sykehus, undervisning, bassenggruppe, mor-barn gruppe, vaksinasjon mm. Teamet samarbeider med ulike faggrupper i kommunen. 

Kontortid hver dag, kl. 08.00 - 15.30
Telefon: 66 81 90 05 / 66 81 92 45 / 932 38 452