Helsestasjon

Virksomheten tilbyr tjenester til barn 0–5 år og deres foreldre. Tjenestene omfatter svangerskapskontroll, hjemmebesøk, barnekontroll med helsesøster, lege og fysioterapeut, vaksinasjon og ulike gruppetilbud.

Helsestasjonen har også tilbud om

  • barselgruppe for mødre
  • søvnveiledning
  • fødselsforberedende kurs og ammeveiledningskurs

Åpen helsestasjon

Helsestasjonen er for foreldre med barn 0–5 år. På «åpen helsestasjon» er helsesøster til stede. Her trenger du ikke timeavtale.

Kolbotn helsestasjon

Kolbotnveien 23, 3. etasje
1410 Kolbotn
Tlf.: 66 81 92 66
E-post: Kolbotn helsestasjon

Postadresse

Oppegård kommune
Kolbotn helsestasjon
Postboks 510
1411 Kolbotn

Ordinære åpningstider

Mandag–fredag, kl. 08.00–15.30
Helsesøster: alle dager
Jordmor: alle dager
Fysioterapeut etter avtale med helsestasjonen
Åpen helsestasjon: onsdag, kl. 12.00–13.30

Brukere av Greverud helsestasjon er overført til Kolbotn helsestasjon fra 1. februar 2016.