Ergoterapi

Ergoterapeutene tilbyr tjenester til personer som har eller står i fare for å få problemer med mestring av aktiviteter i dagliglivet.

Hva er ergoterapi?

Ergoterapi er et tilbud til mennesker som har vansker med å utføre daglige aktiviteter, på grunn av helsemessige årsaker. Ergoterapi kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser, og foregår i hjem, skole, barnehage, arbeid og fritid. Tjenesten er basert på medisinske behov.

Målgruppe

Mennesker i alle aldersgrupper som har nedsatt evne til å

 • bevege seg
 • se/høre
 • tenke/huske/planlegge

Ved førstegangsbehov for hørselshjelpemidler kreves legeerklæring fra øre-, nese- og halsspesialist, dersom du ikke har høreapparat fra før. Ved førstegangsbehov for synshjelpemidler kreves opplysninger fra øyelege som er nyere enn to år.

Ergoterapeuten kan hjelpe deg med

 • trening i aktiviteter og ferdigheter
 • informasjon om hvilke hjelpemidler som finnes
 • søknad om hjelpemidler som kan gjøre det lettere å mestre hverdagen
 • boligtilpasning – råd og veiledning når endret helse gjør det nødvendig å tilpasse eller bytte bolig
 • råd om forebygging av ulykker i hjemmet
 • kunnskap om universell utforming i nye og eksisterende bygg og uteområder
 • råd om aktivitet og helsefremmende livsstil
 • rehabilitering/habilitering

Her kan du lese med om tilpasning av bolig og vårt boligteam.

Lån og reparasjon av hjelpemidler

Har du behov for midlertidig lån/leie av hjelpemidler eller reparasjon, kan du kontakte Lokalt hjelpemiddellager, tlf.: 66 81 89 79 / 466 24 482 eller på e-post til Hjelpemiddellageret.

Kontakt ergoterapitjenesten

Send e-post til Ergoterapi eller ring oss på tlf.: 66 81 90 90.

Ergoterapi for voksne

Sone Høyås
Tlf. 66 81 98 61 / 66 81 98 68 / 922 69 455
Sone Bjørkås
Tlf. 66 81 55 41 / 66 81 55 36
Sone Greverud
Tlf. 66 81 89 29 / 92 89 00 40

Akutt ergoterapi

Tlf.: 61 81 98 68 / 93 03 83 90
Tlf.: 66 81 55 41 / 41 43 23 48
Tlf.: 66 81 89 29 / 92 89 00 40

Ergoterapi for barn og unge

Kontakt Helse, tlf.: 66 81 92 51 / 66 81 55 36

Aktuell informasjon

Hold deg på beina
Hørselshjelpemidler
Serviceerklæring
Skjema
Synshjelpemidler