Hverdagsrehabilitering

Målet for hverdagsrehabiliteringen er et aktivt hverdagsliv og god livskvalitet.

  • Tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg
  • Har som mål å øke din evne til å mestre aktiviteter i hverdagen
  • Tidsavgrenset plan for et treningsopplegg på din hjemmebane
  • Tverrfaglig samarbeid

Målgruppen er:

  • Du som bor hjemme, men ikke lenger har samme funksjon som før og sliter med å mestre for eksempel personlig stell, matlaging eller andre aktiviteter, i og utenfor hjemmet
  • Du som er motivert til å klare deg selv

Hva gjør vi?
Vi kommer hjem til deg og gjør en kartlegging sammen. På bakgrunn av dette, hjelper vi deg med å trene på det som du synes er viktig for å klare deg selv i hverdagen. Vi samarbeider med deg om dette i en avtalt tidsperiode.

Etter en tid vil vi kartlegge på nytt for å måle effekten av hverdagsrehabiliteringen. Dine resultater vil, etter samtykke fra deg, bli brukt anonymt i et forskningsprosjekt. Slik kan du være med på å utvikle ny kunnskap om hverdagsrehabilitering i Norge. Du kan når som helst trekke deg fra prosjektet.

Kontaktinformasjon
E-post: Hverdagsrehabilitering

Prosjektleder Solvor Berlin Boasson, tlf. 66 81 98 61/ 922 69 455
Fysioterapeut Gro Elisabeth Sagstad, tlf. 66 81 55 42/ 414 32 349
Ergoterapeut Astrid Orset, tlf. 66 81 98 68/ 930 38 390