Tilsyn

I følge Plan- og bygningslovens kap. 25 plikter kommunen å føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivningen overholdes og at tiltak blir oppført iht. til regelverk og tillatelser.

For å ivareta tilsynsoppgavene bedre, er det etablert et felles tilsynskontor for kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Nesodden og Ås. 

Formål med tilsyn

  • Kontrollere at aktørene gjør jobben sin
  • Forebygge feil
  • Avdekke feil tidligst mulig
  • Være oppdragende, i den forstand at aktørene skjerper seg
  • Redusere samfunnsmessige kostnader