Tilsyn

Kommunen er pålagt å føre tilsyn med byggesaker og byggeplasser. Tilsynet skal avdekke om det blir gjort feil i planlegging/prosjektering, og i bygging/utførelse.

For å ivareta tilsynsoppgavene bedre, er det etablert et felles tilsynskontor for kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Nesodden og Ås. 

Formål med tilsyn

  • kontrollere at aktørene gjør jobben sin
  • forebygge feil
  • avdekke feil tidligst mulig
  • redusere samfunnsmessige kostnader