Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid innenfor bygg og kart.

Bygg

Saksbehandlingstid for byggesøknader er lovbestemt til 3 - 12 uker. Denne tiden regnes for en komplett sak. Ved mangelfulle søknader vil saksbehandlingstiden øke tilsvarende den tiden det tar å få søknaden komplett. Hvis du legger arbeid i søknaden og stiller krav til ansvarlig søker, vil du sikre rask behandling. Sakene behandles normalt i den rekkefølgen de kommer inn. Unntak er næringsbygg og offentlige bygg, som har prioritet. 

Tre tips for rask saksbehandling

  • Bestill situasjonskart og reguleringsbestemmelser, og sett deg inn i hvilke regler som gjelder for din eiendom
  • Unngå dispensasjoner
  • Still krav til ansvarlig søker

Kart

Saksbehandlingstiden regnes fra en søknad er komplett. Ved mangelfulle søknader vil saksbehandlingstiden øke tilsvarende den tiden det tar å få søknaden komplett. Saken behandles normalt i den rekkefølgen de kommer inn. Unntak er søknad om fradeling av næringstomter, som er prioritert. 

Situasjonskart

Du må regne med ca. to - tre dagers saksbehandlingstid.

Grensepåvisning

Der vi kan utføre grensepåvisning uten oppmålingsforretning og uten naboer til stede, er saksbehandlingstiden vanligvis syv - ti dager.

Grensejustering

Forutsatt at vi kan gi tillatelse, må du regne med at det tar seks - åtte uker fra søknaden er komplett til matrikkelbrev er tinglyst.

Delesaker/arealoverføring

Forutsatt at vi kan gi tillatelse, må du regne med at det tar to - tre mnd. fra søknaden er komplett til matrikkelbrev er tinglyst.

Seksjonering

Forutsatt at vi kan gi tillatelse til seksjonering, må du regne med at det tar tre - fire uker fra begjæring om seksjonering er komplett til seksjoneringen er tinglyst. Hvis seksjoneringen omfatter tilleggsareal grunn, vil saksbehandlingstiden øke med fire uker.

Ferietid

Mange er bortreist om sommeren og har derfor ikke mulighet til å ivareta sine interesser. Vi avholder derfor ikke oppmålingsforretning i skolens sommerferie.