Plan, bygg og kart

Her finner du informasjon om arealplaner i Oppegård kommune. Du får også vite hvordan du skal gå frem hvis du ønsker å bygge, eller hvis du trenger hjelp til oppmåling og karttjenester.

Byggesaker og kart

For at vi skal behandle søknaden din raskest mulig, bør du bruke elektronisk byggesøknad.

Vi er tilgjengelig mandag–fredag, kl. 08.00–15.30. Hvis du ønsker å møte en bestemt saksbehandler, må du avtale tid på forhånd. Kontakt oss på telefon 66 81 90 90. Du kan også sende e-post til Bygg og kart.

Arealplaner

Bruken av arealer i kommunen er regulert gjennom juridisk bindende arealplaner. Arealplaner sikrer sammenheng mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruken i kommunen, og gir rammer og betingelser for nye tiltak.  

Arealplaner består av et plankart og planbestemmelser, og er rettslig bindende for arealbruken i området.

  • Plankartet viser hvor blant annet boliger, veier, lekeplasser og skoler skal ligge.
  • Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer hvordan vi kan bruke områdene, hva vi kan bygge og hva vi skal bevare. I tillegg angir bestemmelsene rekkefølgen for når vi kan gjennomføre forskjellige tiltak.

Hvis du har spørsmål om planarbeid i Oppegård kommune, kan du kontakte oss på telefon 66 81 90 90. Du kan også sende e-post til Samfunnsutvikling.