Plan, bygg og kart

Her finner du informasjon om arealplaner i Oppegård kommune. Du får også vite hvordan du skal gå frem hvis du ønsker å bygge, eller hvis du trenger hjelp til oppmåling og karttjenester.

Byggesaker og kart

Våre saksbehandlere for bygging, deling, seksjonering og kartverk er tilgjengelig mandag–fredag, kl. 08.00–15.30. Hvis du ønsker å møte en bestemt saksbehandler, bør du avtale tid på forhånd. Kontakt oss på telefon: 66 81 90 90. Du kan også sende e-post til Bygg og kart.

Arealplaner

Bruken av arealer i kommunen er regulert gjennom juridisk bindende arealplaner. Arealplaner sikrer sammenheng mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruken i kommunen, og gir rammer og betingelser for nye tiltak.  

Arealplaner består av et plankart og planbestemmelser, og er rettslig bindende for arealbruken i området.

  • Plankartet viser hvor blant annet boliger, veier, lekeplasser og skoler skal ligge.
  • Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer hvordan vi kan bruke områdene, hva vi kan bygge og hva vi skal bevare. I tillegg angir bestemmelsene rekkefølgen for når vi kan gjennomføre forskjellige tiltak.

Hvis du har spørsmål om planarbeid i Oppegård kommune, kan du kontakte oss på telefon: 66 81 90 90. Du kan også sende e-post til Samfunnsutvikling.