Sortering og gjenvinning

Hver innbygger i Oppegård produserer 444 kg søppel hvert år. Det er 66 kg mer enn gjennomsnittet pr innbygger i Norge.

Selv om vi har en høy gjenvinningsgrad, spesielt på papir, er det et mål å redusere antall kilo pr innbygger. For å greie dette må innbyggerne bidra.

Eksempler på bidrag er:

  • Når du skal handle noe nytt, sørg for minst mulig emballasje. Spør etter ordninger i butikkene hvor du kan legge igjen emballasje
  • Bruk ting lenger og reparer ting
  • Benytt deg av OMA-butikken. Gjenstander som egentlig har en lengre levetid og som ser OK ut, kan du levere til OMA i stedet for å kaste dem. Her blir varene evt. reparert og får lenger levetid
  • Hjemmekomposter matavfall og sørg for høyest mulig gjenvinning av avfallet. Det er spesielt viktig at du sørger for en forsvarlig behandling av farlig og elektronisk avfall. Du kan levere elektriske produkter tilbake til butikkene eller til gjenvinningsstasjonen

Follo Ren

Det interkommunale selskapet Follo Ren sørger for håndtering av avfallet i Oppegård. Se Follo Rens nettsider for mer informasjon om sortering og gjenvinning.

Kontakt oss

Har du spørsmål om renovasjonsordningen og avgiftene kan du kontakte Vann, avløp og renovasjon på tlf. 66 81 90 90.