Gjenvinningsstasjon

Gjenvinningsstasjonen drives av det interkommunale selskapet FolloRen.

Informasjon om åpningstider for gjenvinningsstasjonen finner du på nettsidene til FolloRen.