Priser

Gebyr for avfall fra husholdninger.

Renovasjonsgebyr per abonnentenhet pr år:

    2017
Standardabonnement
med to stk 240 l beholdere
  Kr 1 832
Plussabonnenment
med to stk 370 l beholdere
  Kr 2 382
Delt beholder 370 l beholder
for to abonnenter
  Kr 1 466
Minusabonnement
140 l beholder
  Kr 1 283

MVA kommer i tillegg.

Endring av abonnement
Ønsker du andre ordninger enn det som gjelder for et standardabonnement eller vil gå sammen med naboer om fellesløsninger, se oversikt over priser på Follo Rens nettsider.

Fakturering
Renovasjonsavgiften faktureres fire ganger i året sammen med de andre kommunale avgiftene.