Avfall fra husholdninger

Follo Ren har ansvar for innsamling og håndtering av husholdningsavfall.

Sortering

Kommunen sørger for at restavfall og papir hentes i husstandene. Farlig avfall som maling, lakk, white spirit, lyspærer, enkelte batterier, elektroniske artikler osv. kan du levere gratis til gjenvinningsstasjonen. Hvis du ikke kommer deg til gjenvinningsstasjonen, kan du bestille miljøbilen hjem til deg. Kontakt Follo Ren for retningslinjer og bestilling. Andre typer avfall skal du kildesortere. Se kildesorteringsguiden.   

Finn din tømmedag

Du kan se når avfall blir hentet hos deg på Follo Rens nettsider

Pris

Det er fast pris for å bli kvitt avfall (renovasjonsgebyret). Vi betaler for at avfallet blir hentet og behandlet på et godkjent avfallsmottak. Restavfallet transporteres til Klemetsrud forbrenningsanlegg, hvor det brukes til å produsere energi. Renovasjonsgebyret dekker også utgifter til drift av returpunkter og gjenvinningsstasjon.

Reduser utgiftene

Du kan påvirke renovasjonsgebyret

  • ved å klare deg med en mindre beholder for restavfall - 30 % lavere pris
  • ved å dele 370 liter restavfallsbeholder med nabo - 20 % lavere pris

Kontakt Follo Ren for råd og tips om å endre størrelsen på beholder. 

Aktuell informasjon

Priser