Det var etter at det ble tatt prøve av fliser som hadde løsnet fra et av de gamle gulvbeleggene, at det ble påvist asbest på skolen.  Eiendomsavdelingen i kommunen satte straks i gang samarbeid med rektor og fagekspertise fra Mycoteam. Hele skolen ble undersøkt, og det ble funnet sprekker i fliser på fem av rommene som har tilsvarende gulvbelegg. Skolen har både nye og gamle gulvbelegg.

Mindre skader i fem rom

– Vi fant til sammen fem steder som krever at vi kapsler inn skadene. Vi vil også legge helt nytt gulvbelegg i to av klasserommene, hvor elevene oppholder seg mest, sier Haug.

Fire av rommene er elevrom: to klasserom, skolekjøkkenet og forelesningsrom. I tillegg ble det oppdaget skader i gammelt gulvbelegg ved personalrommet.

Ansatte, foreldre og elever ved skolen fikk beskjed rett etter at prøven var klar. Skadene er også rapportert til tilsynsmyndigheten for miljørettet helsevern i kommunen og kommuneoverlegen.

Skal ta luftprøve

– Rommene hvor vi fant skader, er nå stengt og vil forbli stengt til vi får svar på luftprøve, som skal tas neste uke, sier Haug.

Han understreker at luftprøve strengt tatt ikke er nødvendig basert på skadeomfanget som er avdekket, men at de ønsker å gjennomføre det for å trygge ansatte, foresatte og elever ved skolen. 

Asbest i gulvbelegg ikke farlig

– Det er også viktig å vite at asbest i gulvbelegg i seg selv, ikke er farlig. Det er først når støv fra asbest fyker rundt i luften, som ved omfattende skader i gulvbelegget og når gulvbelegget rives opp. Omfanget her er relativt lite totalt sett, og det er ikke behov for å rive opp gulvene, sier Haug. 

Miljørettet helsevern

Han får støtte av tilsynsmyndigheten miljørettet helsevern, som skriver følgende i sin tilbakemelding til eiendomsavdelingen:
«Det ingen umiddelbar fare forbundet med asbest i gulvbelegg. Farene oppstår dersom belegget flises opp og asbeststøv spres til luften og pustes inn.  Hovedkilden for asbesteksponering i den generelle befolkningen er antakelig fibre som avgis under håndtering av asbestholdige materialer. Kreftrisiko er hovedsakelig er problem relatert til høy yrkeseksponering. Risikoøkning hos røykere.»

God kontroll 

Miljørettet helsevern skriver videre at Eiendom med veiledning fra Mycoteam, virker å ha god kontroll på situasjonen med korrigerende tiltak og kartlegging av hele skolen.

De legger også til at ansatte, foreldre og elever ved skolen er informert og ivaretas av rektor på en tilfredsstillende og god måte – og i tråd med opplysningsplikten i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Samtidig krever de svar på spørsmål, som hvilken form for etterkontroll som skal gjøres. 

Kjedelig situasjon

Rektor ved Hellerasten skole, Grete Skaug, synes dette er en kjedelig situasjon for skolen, men har tillit til at saken håndteres på en god måte.

– Jeg har tett dialog og samarbeid med leder for drift og vedlikehold og er trygg på at dette håndteres på beste vis.  Jeg har også god dialog med FAU og foreldre. For oss er det viktig at alle som bruker skolen kan føle seg trygge på at de har et godt inneklima, sier Skaug.