Bruk av plantegiften rotenon (CFT-Legumin) vil sannsynligvis ta livet av fisken. Denne behandlingen krever spesiell tillatelse fra overordnet myndighet, kommune og grunneier. Grunneiere har gitt samtykke og Miljøverndepartementet ga JM Norge tillatelse til å bruke rotenon i juni. Veterinærintsituttet planlegger å gjennomføre  selve behandlingen i august. Etter dette blir det ryddet for død fisk og fisken blir levert til godkjent mottak.

Kontaktpersoner

Ønsker du mer informasjon om prosjektet kan du kan kontakte Kjell Sandaas i Naturfaglige konsulenttjenester på tlf. 950 78 010 eller Thomas Bakke, prosjekteringsleder i JM på tlf. 901 01 215.

Aktuell informasjon