For å ivareta tilsynsoppgavene bedre, er det etablert et felles tilsynskontor for kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Nesodden og Ås. 

Formål med tilsynet

  • kontrollere at aktørene gjør jobben sin
  • forebygge feil
  • avdekke feil tidligst mulig
  • redusere samfunnsmessige kostnader