Støtteordningen finansierer utbygging av el-infrastrukturen for lading på boligselskapets parkeringsplasser.

NB! Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte parkeringsplass.

Når du søker må du legge ved et pristilbud fra leverandør for kostnader til ladeinfrastrukturen. Søk om støtte før dere inngår avtale med leverandør. Arbeidene må utføres av autorisert installatør.

Hvor mye er støtten?

Akershus fylkeskommune har satt av 10 millioner kroner til ordningen i 2019. Tilskuddet kan utgjøre maksimalt 25 prosent av godkjente investeringskostnader, og er begrenset oppad til 10.000 kroner per ladepunkt. Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er 500.000 kroner.

På Akershus fylkeskommunes nettsider finner du søknadsskjema og du kan lese mer om støtteordningen. Det er ingen søknadsfrist. Saksbehandlingen skjer fortløpende:

Akershus fylkeskommune