Formålet med tilskuddsordningen (tidligere Nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom) er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Foreninger, lag og kommunale virksomheter kan søke

Tilskuddsordningen er ett av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Hvordan søke?

Regelverket, veiledning og innlogging til søknadsportal finner du på:

Bufdirs hjemmeside  

Kontaktperson i Oppegård kommune er:

Trond Therkelsen, tlf. 66 81 90 02 / 993 65 005 eller på e-post: Trond Therkelsen.   

Søknadsfristen: 10. desember 2018