Midlene skal gå til fritidstiltak for å oppnå sosial inkludering av mennesker med utviklingshemming, og det er kun frivillige organisasjoner som kan søke.

Søknadsfristen er 31. mars 2017.

Du finner mer informasjon om ordningen, med søknadsskjema på Akershus fylkeskommunes nettsider.