Er du over 12 år, og har lyst til å begynne med drama eller delta i en musikkgruppe, er du velkommen til å søke. Musikkgruppen møtes hver tirsdag fra kl. 17.30 til kl. 18.15 i kulturskoles lokaler. Dramagruppen møter i samme lokaler på tirsdager fra kl. 18.30 til kl. 20.30.

Til å lede gruppene har kulturskolen ansatt to nye lærere: Caroline Marie Sprott og Hanna Ådnøy Remmen. Sprott er utdannet koreograf innen samtidsdans, og har senere tatt en bachelor i fysisk teater ved Kunsthøgskolen i Amsterdam. Hun jobber som danse- og bevegelsesinstruktør i Dissimilis, og som kulturleder ved Greverud sykehjem.

Remmen er musikkterapeut og allmennlærer. Hun er sanger og dirigerer barnekor. Sammen gleder Sprott og Remmen seg til å lede dramagruppen. Musikkgruppen skal Remmen lede sammen med dyktige Elise Dørsjøe, musikkpedagogen som har stått ansvarlig for den tilrettelagte musikkgruppen i de fleste av de siste 28 årene.

Dramagruppen

I dramatimene legger vi vekt på bevegelse, musikk og dans. Å utvikle et eget bevegelsesuttrykk, og å stå på scenen, står sentralt. Timene vil blant annet bestå av dramaleker som gir mulighet for kreativ utfoldelse.

Musikkgruppen

På musikkgruppen står sang og samspill i sentrum. Elevene kan få spille på instrumenter som for eksempel djembe, melodiske slaginstrumenter, rytme- og tangentinstrumenter. Vi ønsker å rekruttere deg som kan trives i en gruppe, som både er glad i musikk og ønsker å utvikle deg. Det kreves at elevene kan delta aktivt i samspill, og har evnen til å motta og utføre enkle instruksjoner. Elevenes musikkpreferanser er styrende for repertoaret, så det spilles mye forskjellig i timene – alt fra folkemusikk til poplåter, klassisk musikk og tradisjonelle sanger.

Det eleven kan og ønsker

Felles for de to gruppene er at det er det sosiale og musikalske samspillet som står i sentrum. Mestring, fellesskap og kommunikasjon står sentralt. Musikkterapeut Remmen har et overordnet mål om å forsøke å skape gode øyeblikk, og hun tar utgangspunkt i det elevene kan og ønsker.

Hvordan bli med?

Elever som ønsker plass må gjerne komme innom og besøke oss på en øvelse, eller bli med på en uforpliktende prøvetime. Hvis du trenger hjelp underveis i timen, tar du med følge.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Oppegård kulturskole på tlf. 66 81 50 30 eller e-post til kulturskolen

Meld deg på via denne lenken

Påmelding snarest!