Hospitering

Vi har mulighet til å gi elever hospitering i arbeidslivet eller på videregående skole. Rådgiver hjelper elevene etter behov, enten hospiteringen er for en periode eller mer varig. Det vanligste har vært å tilrettelegge med arbeidslivserfaring, for eksempel en ettermiddag eller hel dag i uka.


Ta fag på høyere nivå

De ekstra flinke elevene i ungdomsskolen kan ta fag på vg1 nivå. Det er mest aktuelt i matematikk, men etter lovendring er det mulig i alle teoretiske fag. 
 

Alternativ Opplæring (AO)

Oppegård kommune har egen gruppe for alternativ opplæring (AO). Her er det vektlagt praktisk læring etter elevenes interesser og behov. Teoriundervisningen er knyttet opp mot det praktiske. Elever fra alle kommunens ungdomsskoler kan søke seg til AO. 

Les mer om Alternativ opplæring.