Unngå renter

For å unngå renter på restskatten kan du betale den før 31. mai året etter inntektsåret. Når du får den forhåndsutfylte selvangivelsen i april, må du kontrollerer den. Hvis du ikke trenger å gjøre endringer i forhold til inntekt og fradrag, blir det endelige resultatet som legges ut i perioden juni - oktober det samme som utkastet du fikk i april. Får du restskatt, kan du unngå rentetillegg ved å betale inn det beløpet du får oppgitt. Betaler du dette, har du også betalt restskatten din og er ajour med årets skatt. Du er ikke pålagt å betale beløpet før 31. mai.

Du kan vente til skatten forfaller. Da må du betale renter på restskatten i henhold til styringsrenten i Norges Bank per 01.01. Det er også mulig å betale deler av restskatten. Da blir det tilsvarende lavere beløp å beregne rentetillegg av.

Betaling

Velger du å betale tilleggsforskudd skal du bruke tilsendt giro. Her står både kemnerens kontonummer og riktig kid-nummer. Du velger selv hvor mye du vil betale som tilleggsforskudd. Rentesatsen ser du på nettsidene til Skatteetaten.

Aktuell informasjon

Skatteetaten