Bilde: Fra venstre Anne-Kari Wendel Øgreid, Mai-Liss Johannessen, Hege Berge og Heidi Skjong Aarø.

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede har ansvar for tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne og deres familier. De har ansvar for dagsenter, avlastning, støttekontakt, omsorgslønn, miljøarbeidertjeneste og ulike botiltak med bemanning.

Fra torsdag 12. november er de å treffe på rådhuset. Her kan du lese mer om avlastning og støtte som tilbys.

Avlastning og støtte til funksjonshemmede

Kontaktinformasjon
E-post: Tiltak og tjenester for funksjonshemmede
Virksomhetsleder: Mai-Liss Johannessen
Adresse: Rådhuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 90 90

Tekst og foto: Robert B. Fekjær