Ildri Eidem Løvaas var ordfører i Oppegård kommune (H) i perioden 2009- 2015, etter å ha vært fast kommunestyrerepresentant siden 2003, medlem av formannskapet siden 2007, leder av utvalg for Kultur og oppvekst 2003-2007 og varaordfører i årene 2007 - 2009. Hun tok over som ordfører i Oppegård etter at Sylvi Graham ble valgt inn på Stortinget, og gjenvalgt etter kommunevalget i 2011.

- Ildri vil bli husket som en spesielt faglig dyktig politiker. Hun var opptatt av menneskene rundt seg og at Oppegård-samfunnet skulle være romslig, åpent og inkluderende.  Med sin klokskap, faglige dyktighet og positive væremåte bidro hun til et godt politisk klima. I et Oppegård i utvikling har hun hatt stor innflytelse, sier ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold.

- Dette var en veldig trist beskjed å få og mine tanker går først og fremst til familien. Ildri har satt dype spor i kommunen, og vil bli husket for sin innsats, vilje og engasjement for et bedre samfunn.

- Mange ansatte i Oppegård har jobbet nært med Ildri i mange år, og vil savne en kjær kollega og medmenneske, sier Sjøvold.  

Det vil bli lagt ut kondolanseprotokoll på Oppegård rådhus fra klokken 11.00 mandag 12. august.