Søkerne er:

  1. Håkon Johnsen 50 år, fylkesdirektør, Moss   
  2. Åshild Egerdal 55 år, avdelingsdirektør, Oslo   
  3. Hans Edvardsen 60 år, prosjektdirektør, Oslo 
  4. Lars Henrik Bøhler 59 år, konstituert rådmann, Siggerud
  5. Thorbjørn Johan Gaarder 61 år, Chief Credit Officer, Oslo  
  6. Lasse Grøndal 46 år, regiondirektør, Oslo   
  7. Nann Jovold-Evenmo 41 år, pleieassistent, Langhus
  8. NN - mann       
  9. NN - kvinne       
  10. NN - kvinne