Entreprenøren vil varsle om alle sprengningsarbeider i området og sette ut vibrasjonsmålere. Etter tre uker kan noe tungtrafikk slippes gjennom etter avtale/koordinering med entreprenør.

Kart over alternative veier

Her ser du kart over omkjøringsveier, veier for gående, riggområde og anleggstrafikken.

Alternative veier  

Hvorfor gjør vi dette?

Veien utvides slik at myke trafikanter kan skilles bedre fra kjøretøy, med fortau/ containergang. Utvidelse av veien vil også gjøre det mulig å ha to kjørefelt uten større begrensninger.

Når er det ferdig?

Det er planlagt at mesteparten av arbeidet er ferdig 9. august 2019. Arbeidet vil hovedsaklig foregå mens jernbanen er stengt for trafikk. Noe arbeid vil kunne pågå utover i august.

Praktisk Informasjon

1.    Arne Olav Lund AS skal utføre arbeidene for Oppegård kommune.
2.    Arne Olav Lund AS har distribuert informasjon med kontaktopplysninger om den daglige driften av anleggsarbeidene til beboerne i veien og med et skriv fra entreprenør angående sprengningsarbeider.

Har du innspill?

Virksomhet UTE ønsker at alle som har informasjon eller innspill om spesielle forhold som kan være av betydning for anleggsarbeidene om å sende oss en e-post:

Kontaktperson Oppegård kommune: 

Prosjektleder Eirik Kravik Solheim tlf. 66 81 90 90, e-post: Eirik K. Solheim 
Utbyggingskoordinator Wenche Aarvik tlf. 66 81 90 90, e-post: Wenche Aarvik 

Kontaktperson Arne Olav Lund AS:

Informasjon: Prosjektleder Tommas Lie