Entreprenøren vil varsle om alle sprengningsarbeider i området og sette ut vibrasjonsmålere. Etter tre uker kan noe tungtrafikk slippes gjennom etter avtale/koordinering med entreprenør.

Fellesferie

Utbyggingsfeltet Storebukta – B7 har fellesferie i tre uker fra 8. juli. Vi regner derfor med lite tungtransport i Solbråtanveien denne perioden.

Kart over alternative veier

Kart over omkjøringsveier, veier for gående, riggområde og anleggstrafikken.

Kontakt oss

Ta kontakt med kommunen om forhold som er viktig for en god utbygging. Meld helst fra skriftlig, så er det enklere for oss å følge opp. 

Entreprenør: Arne Olav Lund 
Informasjon: Prosjektleder Tommas Lie 

Oppegård kommune 
Prosjektleder: Eirik K. Solheim  
Utbyggingskoordinator Wenche Aarvik