Her er dokumentene:

Planbeskrivelse 
Plankart  
Reguleringsbestemmelser 
Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Samlet saksfremstilling (vedtak)  

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling.  

Du kan også kontakte saksbehandler Christina Blumentrath på tlf. 930 57 114 eller e-post: Christina Blumentrath.   

Du har rett til å klage

Du kan klage på vedtaket og eventuelt kreve innløsning.

Merk klagen med saksnummer 17/1615. Send klagen til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til: Oppegård kommune.

Klagefristen er 1. mai 2019.