Utfordringen er at mildvær på dagen gjør at sand og grus faller ned gjennom den myke isen. Utover kvelden og på natten fryser isen til oppå grusen, og det blir veldig glatt. På grunn av temperatursvingningene er det derfor veldig vanskelig å hindre at veiene blir glatte.

Selv om vi er ute og strør jevnlig vil det likevel bli glatt mange steder. Vi advarer derfor mot glatte partier og vanskelige forhold.

Hvor er det spesielt glatt?

Det er vanskelig å holde oversikt over hvor det til enhver tid er glatt. Vi oppfordrer derfor publikum til å melde inn områder der det er spesielt glatt.

Send oss en melding på e-post: UTE

Etter kl. 15.00 er det mulig å ringe vakttelefonen på 908 27 320.

Vanskelig med skøyteis

På grunn av værsituasjonen kan vi hverken feie eller vanne da det er for mildt og vi kan kjøre i stykker isen hvis vi kjøre utpå.

Så snart det blir mer stabil kulde vil vi fortsette arbeidet med å legge skøyteis.